KONTAKT

Za sve zainteresirane koji žele saznati više o programina Škole za dušu, kao i postaviti pitanje o tretmanima koji se tiču rješavanjem njihovih ličnih problema mogu nam se obratiti:

putem e-maila: 

skolazadusu@hotmail.com

Facebook stranica Škola za dušu

Facebook stranica Astropraksa by Azra Plese

ili Facebook profil Astro Praksa

Advertisements