Buđenje

Ne očekujte od drugih da vam pokažu pravi put. Jedini ispravan je onaj na kojem putujete SAMI!